Etiquetes

, , ,

1. Què està passant?

Als professionals de l’Atenció Primària de Salut se’ns demana que quan sol·licitem la valoració d’un pacient per part de l’Atenció Secundària fem un informe de derivació explicant les principals dades del cas i què s’espera del company de Secundària. Sovint, no obstant, no som resposts de la mateixa manera. A vegades cal intuir quina ha estat l’actuació o les recomanacions del company de Secundària a través d’una nota no sempre prou clarament escrita (per exemple, s’acostumen a utilitzar sigles utilitzades comunament en l’especialitat en qüestió, però no conegudes per la resta de professionals). Altres vegades és el propi malalt qui és fet servir com a “missatger” verbal (“El Dr. X m’ha dit que li digui que…”) o escrit (“La Dra. Y m’ha dit que em recepti això”) entre els dos nivells d’atenció. O, en el pitjor dels casos, no hi ha cap mena d’informació de “feed back”.

2. Què hi podem fer

Podem fer servir un model de reclamació d’informes a l’Atenció Secundària. Aquest model podria ser el següent, o un de similar:

 “Benvolgut company:

Fa uns dies et vaig demanar la teva opinió en relació al pacient XXXXX. Em consta que el vas visitar el dia DD/MM/AA, però, de moment, no he rebut cap informe escrit o notificació per part teva al respecte.  Per això et demano que en els propers dies em facis arribar per escrit quines han estat les teves actuacions, recomanacions o suggeriments pel que fa al cas que ens ocupa. Pots fer-ho a través de la història clínica compartida o escrivint-me al correu electrònic xxxxx@yyyy.xxx.

Quedo a la teva disposició per a qualsevol dubte o aclariment que sigui necessari.

Moltes gràcies.  Atentament”

En cas que no hi hagi resposta en un termini de temps prudencial, caldrà enviar una segona petició i posar-ho en coneixement del director de l’EAP i del cap de servei corresponent.

3. Què hi hauria de fer el Departament?

Promoure un sistema sanitari realment basat en l’Atenció Primària de Salut, en què els professionals de l’Atenció Primària siguin els agents de salut del pacient i els de l’Atenció Secundària consultors als qui adreçar-se en determinats casos per a demanar-ne l’opinió. Les decisions al voltant del cas, però, corresponen sempre, en última instància, a l’agent de salut del pacient (és a dir, el professional d’Atenció Primària), d’acord amb els valors i preferències del pacient (1).

Els pacients no necessiten una Atenció Secundària que assumeixi massa decisions, sinó una Atenció Primària forta. Allò que els pacients necessiten és que el professional de Secundària emeti un informe dirigit al professional de Primària tipus: “Benvolgut company, he visitat al teu pacient XXXXX, i, en la meva opinió…”

1. Casajuana J. El doctor Kleenex y la batalla de la receta. AMF 2008;4(3):122-12

Anuncis