Etiquetes

, , , ,

 

 

 

 

 

 

El Juan Simó explica en l’escrit  Exitus del éxito del Proyecto AP21 com s’ha incomplert el projecte AP21, aprovat pel Ministeri de Sanitat el 2006, que obria una certa esperança a la potenciació de l’Atenció Primària. Fins el 2009 el creixement de la despesa acumulada per atenció especialitzada ha estat  superior al creixement de la despesa per atenció primària (excepte el 2007), i a partir del 2010, el decreixement ha estat superior per atenció primària.  Una oportunitat perduda i una confirmació més de que  l’opció dels nostres governants és seguir invertint més en atenció especialitzada que en atenció primària, malgrat que les evidències  recomanin el contrari.