Etiquetes

, , ,

Mèdico crítico en la seva entrada  Cifras de gasto farmacèutico. ¿Qué queremos saber? ens exposa tres possibles situacions que es poden donar, arran de l’augment del copagament  farmacèutic, per aquelles persones que no puguin assumir la despesa i deixin de prendre algun fàrmac: decideix el pacient sol en funció del seus criteris, decideix el pacient amb el farmacèutic o auxiliar de farmàcia, o decideix el pacient amb el metge o infermera.  Aquesta última situació sembla la més desitjable i suposa una oportunitat per fer un exercici de racionalització, priorització i desprescripció seguint criteris d’utilitat terapèutica i de reducció de danys. Una vegada més, queda palesa la importància del paper dels professionals de l’atenció primària per a a la salut de les persones