Etiquetes

, , , , , ,

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía

En aquest article (publicat a El País el 16 d’agost) Joan Benach fa un repàs a la història del Sistema Nacional de Salut espanyol, destacant els diversos atacs i amenaces que ha anat patint, fins situar-lo en el moment actual, en que el govern del PP l’està transformant en un sistema de salut mercantilitzat. Segons Benach, els trets principals de la transformació són: diferent atenció sanitària segons classe social, exclusió de sectors de població més vulnerables, restricció dels serveis bàsics accessibles per a tothom, augment  del grau de co-repagament,  la creació de nous problemes de salut pública  i l’ús dels serveis d’urgències com a única possible porta d’entrada al sistema.