Etiquetes

,

El Dr. Lluís Capacete ens fa arribar aquesta carta:

A TOTS ELS DIRECTORS DE CAP I DE SAP I INDIVIDUS QUE ESTAN A LA MESO-GESTIÓ Davant les abusives retallades que està fent l’actual govern de la Generalitat de Catalunya que tenen com a objectius l’estalvi, però encara més, la destrucció de l’actual model de sanitat pública, crec que és necessari fer una crida a tots aquells professionals que estan implicats en la gestió i la meso-gestió que es rebel·lin contra aquestes directrius, que no les portin a terme, que pels mitjans que creguin mes efectius, si cal amb la dimissió en bloc, que no trobin ningú disposat a fer-los de braç executor de la feina bruta.

En aquestos moments és una qüestió de pura ètica mèdica i d’ètica cívica la ressistència, i també de dignitiat civicosanitària, necessiten als directors de CAP, de SAP i d’àmbit per dur a la pràctica els tancaments en l’assistència primària i la degradació de les condicions laborals dels professionals amb els qui compartiu espai fins i tot fisic.

La majoria d’aquests gestors són titulats en medicina o infermeria, ha arribat el moment de pregar-los, fins i tot exigir-los que antepossin la seva conciència de sanitari a la de co-mandament i barrin el pas a l’execució real de les directrius dels que res tenen a perdre posant en perill la  salut i fins i tot la vida de la ciutadania.

Gestors de la sanitat que estigueu a qualsevol nivell: rebel·leu-vos, digueu NO, ja n’hi ha prou, que surtin ells dels seus despatxos i donant la cara diguin als professionals i a la ciutadania que els arrabassen impunement el dret a un servei sanitari públic i de qualitat.

És una petició personal, però penso que l’haurien de fer totes les associacions científiques,  professionals, sindicals, veïnals i qualsevol altra organització relacionada per activa o per pasiva amb el món sanitari.

Luis-D- Capacete Novo, Metge d’AP a Sabadell