20110118.evidentment.El conseller Ruiz recomana mútua privada

20110412.Comentari FoCAP al pla xoc conseller.

Pla de mesures urgents per la sostenibilitat del sistema sanitari 2011

20110429.nota reunió conseller reducció5%

20110517.carta conseller malalties cròniques

20110610.analizant números

20110610.Què li demanaries nou conseller

20110704.Uns serveis sanitaris sans.Planes Dempeus