Hem elaborat una llista de mesures que creiem necessàries per a la millora de l’atenció primària orientades a una millor atenció als ciutadans i una major eficiència del sistema sanitari.

 

Anuncis